Шаньдун Минги хоолой

Үндсэн бизнес нь PVC материалаар хийсэн хоолой үйлдвэрлэх явдал юм.

Shandong Mingqi Hose Industry Co., Ltd.
2017 онд байгуулагдсан

Одоо байгаа нийт хөрөнгө нь 1.5 сая ам.доллар, жилийн борлуулалтын орлого нь 8 сая ам.доллар.Одоогийн байдлаар тус компани нь дотоодын борлуулалтын хэлтэс, олон улсын бизнесийн хэлтэс, чанарын хяналтын хэлтэс, үйлдвэрлэлийн хэлтэс, судалгаа, хөгжлийн хэлтэс болон бусад хэлтэстэй.Тус компани нь 80 ажилтан, мэргэжлийн болон техникийн 4 ажилтантай.

X

Үндсэн програмууд

Tecnofil утсыг ашиглах үндсэн аргуудыг доор өгөв